Ga naar de inhoud

Privacy beleid

Jibr GmbH, gevestigd aan de Heinrich-Franz-Möbs-Str. 19, 61231 Bad Nauheim te Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.webklik.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jibr GmbH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Abonnementsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jibr GmbH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Jibr GmbH analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Jibr GmbH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingverplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jibr GmbH neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jibr GmbH) tussen zit. Jibr GmbH gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Ons administratiesysteem blokkeert de toegang tot uw website voor u en uw bezoekers op automatische basis als uw factuur te laat wordt betaald. Hoe snel dit gebeurt is afhankelijk van welk type dienst u afneemt. Ook kunnen door ons administratiesysteem automatisch domeinen worden opgeheven waardoor deze ter registratie beschikbaar komen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jibr GmbH deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jibr GmbH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jibr GmbH uw persoonsgegevens aan andere derden die hier een wettelijke bevoegdheid voor hebben (bijv. politie en justitie) indien hier een dringende reden voor is.

NaamDoelProviderVestigingslandPrivacybeleid
GoogleGoogle WorkspaceGoogleUSAhttps://policies.google.com/privacy?hl=nl
HubspotCRM systeemHubspot Inc.USAhttps://legal.hubspot.com/privacy-policy
SendGridNieuwsbrieven, meldingen, uitgaande mailsSendGrid Inc.USAhttps://sendgrid.com/policies/privacy/
MollieBetalingsverwerkerMollie B.V.Nederlandhttps://www.mollie.com/nl/privacy
SolarisbankBankSolarisbank AGDuitslandhttps://www.solarisbank.com/en/privacy-policy/
InterNetXDomeinregistratieInterNetX GmbHDuitslandhttps://www.internetx.com/en/legal/privacy-policy/
TransIPDomeinregistratieTransIP B.V.Nederlandhttps://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/
OxxaDomeinregistratieThe Registrar Company B.V.Nederlandhttps://www.oxxa.com/privacy
HetznerServers, DataopslagHetzner Online GmbHDuitslandhttps://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/
CloudflareCDN, sneller laden van foto’s en websitesCloudflare, Inc.USAhttps://www.cloudflare.com/privacypolicy/
DigitalOceanServers, DataopslagDigitalOcean, LLCUSAhttps://www.digitalocean.com/legal/privacy/
StratoServers, DataopslagSTRATO AGDuitslandhttps://www.strato.de/datenschutz/
OVHServers, DataopslagOVH GmbHDuitslandhttps://www.ovh.de/unternehmen/datenschutz.xml
BasekitWebbuilder PlatformBaseKit Platform LimitedVerenigd Koninkrijkhttps://www.basekit.com/privacy
AWSServers, DataopslagAmazon Web ServicesUSAhttps://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_ls

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jibr GmbH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jibr GmbH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jibr GmbH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jibr GmbH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jibr GmbH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jibr GmbH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

SoortgegevensBewaartermijnReden
Abonnementsgegevens indien u een betaald abonnement heeft afgesloten
Alle informatie over de door ons verzonden facturen met daarop uw NAW gegevens, BTW nummer, domeinnaam.
10 jaar + maximaal 1 jaar extraWettelijk vereiste bewaartermijn voor de Duitse belastingdienst.
Abonnementsgegevens indien u een betaald abonnement heeft afgesloten die niet wettelijk bewaard moeten wordentot maximaal 6 maanden nadat u uw account heeft gesloten
Abonnementsgegevens indien u geen betaald abonnement heeft afgeslotentot maximaal 3 maanden nadat u uw account heeft gesloten