Notice-and-Takedown


Notice-and-take-downprocedure

Webklik.nl biedt gebruikers de kans om zelf een website te maken en zo uitingen openbaar te maken. Dit dient te gebeuren in overeensteming met onze Algemene voorwaarden en het Nederlands recht. Mocht u van mening zijn dat een website hiermee in strijd is dan kunt u daar met onderstaande formulier melding van maken. De procedure die wij hanteren is volgens de Gedragscode Notice-and-Take-Down en het Nederlands Recht.
 

De procedure is als volgt:

  • U dient uw melding in via het onderstaande notice-en-take-downformulier. Alleen als de verplichte velden van het formulier zijn ingevuld kan uw melding in behandeling worden genomen.
  • Indien er nog geen contact is geweest tussen u en de gebruiker, dan wordt de inhoud van uw melding, anoniem, door ons doorgestuurd naar de gebruiker. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen.
  • Komt er binnen twee werkdagen een reactie van de gebruiker dan wordt deze ter beoordeling aan u doorgestuurd. Indien u akkoord bent met de reactie van de gebruiker dan is de melding afgehandeld en stellen wij de gebruiker hiervan op de hoogte.
  • Indien u niet akkoord bent met de reactie of wanneer er binnen twee dagen nog geen reactie van de gebruiker is, dan beoordeelt Webklik of uw melding gegrond is of niet. Indien uw melding gegrond is, dan wordt de inhoud waar uw melding betrekking op heeft verwijderd en worden u en de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer uw melding ongegrond blijkt, dan brengt Webklik u en de gebruiker hiervan op de hoogte met een toelichting van motivatie.
  • In het formulier kunt u aangeven dat het om een spoedmelding gaat. Indien u aangeeft dat het een spoedmelding betreft, dient u dit te motiveren bij de toelichting. Bij een spoedmelding dient de gebruiker in plaats van binnen twee werkdagen binnen één werkdag te reageren. Webklik zal beoordelen of een spoedmelding daardwerkelijk met spoed dient te worden behandeld. U ontvangt hierover bericht.

 

Onderstaande formulier is alleen voor Notice & TakeDown meldingen.

PROBEER 14 DAGEN GRATIS!

Probeer webklik nu zelf en verbaas u hoe eenvoudig het maken van een website is.